Trojité zasklení okenních profilů

Velká část tepla uniká oknem. Množství uniklého tepla ale můžete sami ovlivnit – výběrem oken. S novými technickými možnostmi moderní okna úniku tepla stále účinněji zabraňují, a tak zatímco ještě před 30 lety byla běžná okna s jedním sklem, dnes vybíráte mezi dvojskly a trojskly.

Jen pro srovnání: Okno s jednoduchým zasklením ze začátku 80. let mělo průměrný součinitel prostupu tepla Uw přibližně 5–6 W/m2K. Dnes předpis pro úsporu energie (EnEV 2009) definuje maximální hodnotu Uw = 1,3 W/m2K. Tuto hodnotu snadno splňují i okna s dvojskly, trojskla však snižují Uw pod 1,0 W/m2K. Díky tomu šetří vaše výdaje za vytápění a zamezují vzniku kondenzační vody a vzdušných proudů v místnosti.

Kolik s trojskly ušetříte?

Pokud srovnáme okno o rozměrech 1,23 m × 1,48 m s našimi profily Eforte a s trojitým zasklením se starým oknem s izolačním sklem (hodnota Uw = 2,8 W/m2K), zjistíme, že by výměna za okna s trojskly znamenala úsporu a také snížení emisí.

Eforte – standardní provedení s ocelovou výztuhou  
Uf (rám) 0,95 W/m2K
Ug (trojsklo) 0,6 W/m2K
Uw (okno) 0,8 W/m2K (standard pro pasivní dům)
Úspora 1120 litrů topného oleje/rok
Úspora nákladů na topení za 1. rok 784 € (přibližně 21 000 Kč)
Snížení emisí CO2 za rok 2240 kg/rok

Chcete vědět, kolik s novými okny ušetříte právě vy? Vypočítejte si úsporu jednoduše pomocí našeho kalkulátoru úspor.

Chlad nemůže dovnitř

Institut pro okenní techniku v Rosenheimu provedl studii, ve které se zabýval srovnáním dvojitého a trojitého zasklení při venkovní teplotě -10 °C a pokojové teplotě 20 °C. Studie sledovala povrchovou teplotu oken v interiéru a prokázala teplotní rozdíl téměř 9 °C.
Dvojité izolační sklo vykazovalo vnitřní povrchovou teplotu 9,5 °C, trojité izolační sklo 17,7 °C. Mezi vnitřní povrchovou teplotou okna a pokojovou teplotou byl tedy v případě trojskla jen velmi malý rozdíl.

Právě snížení rozdílu mezi povrchovou teplotou a teplotou vzduchu v interiéru významně přispívá k pohodě a zdraví obyvatel bytu. Nevzniká proudění vzduchu a na okně se nesráží kondenzační voda ani nevytváří námraza.

Ušetřete s námi výdaje za vytápění. Zeptejte se nejbližšího prodejce na okna Eforte s trojitým zasklením.