PVC a ekologie

  • 40 % celosvětové spotřeby plynu a ropy připadá na vytápění a zásobování budov energií
  • 4 % celosvětové spotřeby plynu a ropy jdou na výrobu plastů a z toho jen 1% na výrobu PVC (hlavní složkou PVC je chlór získávaný ze soli kamenné, podíl surové ropy v PVC je 43%)
  • Plastová okna hrají pozitivní roli v ekologických bilancích a analýzách ekologické účinnosti. Přispívá k tomu několik faktů:
    • moderní PVC okna mají životnost 50 let a víc,
    • PVC je 100% recyklovatelné,
    • Proces recyklace je možné zopakovat až 7x, aniž by došlo ke ztrátě kvality či odolnosti materiálu

V porovnání s jinými okny tak plastová okna dosahují z hlediska spotřeby energie a emisí CO2 těch nejlepších hodnot. Studie Polytechnické univerzity v Barceloně z roku 2005 prokázala, že plastová okna (tehdy ještě s dvojitým zasklením a podílem recyklátu 30 %) zajišťují výrazně nižší spotřebu energie na vytápění (1,740 kWh) a vykazují i výrazně nižší emise CO2 (740 kg). Následovali okna z PVC bez podílu recyklátu, dále dřevěná okna (oboje opět v provedení s dvojsklem). Nejhorší hodnoty vykázala okna hliníková bez tepelné bariéry.

V této studii byl zohledněný proces výroby, životnost oken, možnosti recyklace i likvidace odpadu. Zdroj: Recio, J.M.B., Narväez, R.P. &Guerrero P.J. (2005): Estimate of energy consumption and CO2 emission associated with the production, use and final disposal of PVC, aluminium and wooden windows. Universitat Politecnica de Catalunya

Závazek Deceuninck pro budoucnost

Zásadním přínosem našeho nového materiálu EcoPowerCore z recyklovaného PVC je výrazné snížení zátěže životního prostředí ve srovnání s výrobou z panenského PVC, které se získává z ropy. Při výrobě jedné tuny panenského PVC je vyprodukováno přes dvě tuny CO2, zatímco při výrobě jedné tuny PVC z recyklátu je to jen cca 135 kg CO2. Každá tuna PVC vyrobeného z recyklátu tak znamená úsporu 2 tun CO2 v našem ovzduší.

Recyklace je součástí podnikatelské kultury společnosti Deceuninck a výroba EcoPowerCore nám pomáhá významně snižovat naši uhlíkovou stopu.

Materiálem EcoPowerCore vycházíme vstříc také našim zákazníkům, především těm, kteří dodávají okna a dveře na stavby v rámci veřejných zakázek. V současné době je totiž v přípravě legislativa upravující povinnost používat ve stavebnictví recyklované materiály. Současně se snažíme našim zákazníkům pomáhat naplňovat požadavky kladené na firmy odpovědné k životnímu prostředí.