Architekti / Projektanti

Zaškrtnutím výše uvedeného pole uděluji obchodní společnosti Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., IČ: 49445553, sídlem: Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložce 12279, souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v rámci mnou vyplněného registračního formuláře, a to v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu nebo místa podnikání (ulice, město, PSČ, stát), telefon, e-mail, a to pro účely vygenerování přístupových údajů a hesla do systému Inoutic-Online a zasílání nabídky obchodu a služeb.

V případě neposkytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů nebude bohužel možné vyřídit Váš požadavek týkající se umožnění přístupu do systému Inoutic-Online, neboť zpracování osobních údajů je k tomuto účelu nezbytné.

Souhlas je udělen na dobu 10 let, můžete ho však kdykoliv odvolat. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech naleznete v Poučení o ochraně osobních údajů.