Industry Digest, říjen 2021

Ve shrnutí tohoto měsíce se podíváme na inovativní technologie, které formují odvětví stavebnictví a architektury, oběhové stavební materiály v České republice, plány pro uhlíkově neutrální města v EU, certifikaci BREEAM Excellent pro novou budovu místní správy v Antverpách a 10 největších evropských stavebních společností.

Certifikát BREEAM Excellent pro novou budovu místní správy v Antverpách

Dva roky po svém otevření získala 58 metrů vysoká budova místní správy ve vlámském městě Antverpy certifikát BREEAM Excellent. Se svou otočenou strukturou a trojúhelníkovými okny je budova od společnosti Xaveer de Geyter Architects skutečnou dominantou a okamžitě přitahuje pozornost každého, kdo vjíždí do města z východu. Provinciehuis, jak ji nazývají místní, je obklopena veřejným parkem s rozsáhlými zelenými plochami, které jsou protkány křivolakými cestami.

BREEAM, což je zkratka pro metodu environmentálního hodnocení stavebního výzkumu, určuje udržitelnost budov pomocí 9 hodnotících témat: management, energie, zdraví a pohoda, doprava, voda, materiály, odpad, využití pozemku a ekologie a znečištění. Další informace o této ohromující budově naleznete zde.

Revoluční myšlenky mění odvětví stavebnictví

Technologie zásadně mění svět stavebnictví. Které nápady a inovace budou v příštích letech formovat toto odvětví? Magazín World Construction Today upozorňuje na sedm nejvýznamnějších technologií současnosti a budoucnosti.

První na seznamu je počítačem podporované navrhování: průlomová technologie, která měla a bude mít obrovský dopad na architekturu a stavebnictví. Další digitalizace učiní proces navrhování a stavění ještě transparentnějším a efektivnějším. Totéž lze říci o správě informací o budovách (BIM): umožňuje architektům, technikům a dodavatelům spolupracovat způsobem, který nabízí všem stranám plnou transparentnost. Použití stejných 3D modelů projektu a všech jeho instalací, včetně vzduchotechniky a elektrických instalací, dává každému jasný pohled na všechny detaily návrhu a konstrukce. Přečtěte si celý článek a objevte dalších pět inovací zde.

GettyImages-1277750229-min.jpg

Když se odpad stává stavební surovinou

Budoucnost Prahy je zelená, udržitelná a oběhová. Česká metropole nedávno schválila klimatický plán 2030, který stanoví konkrétní cíle pro dosažení 45% snížení emisí CO2 do roku 2030. Tento plán se výrazně zaměřuje na udržitelnost a oběhové hospodářství.

Jedna z nových iniciativ zahrnuje centra opětovného použití, kde mohou lidé odevzdat nepotřebné předměty, aby je bylo možné recyklovat a použít k jiným účelům. Struska pocházející ze spalování tohoto odpadu může být přeměněna na suroviny a použita ve stavebnictví, například jako základní vrstva při stavbě silnic. Celý příběh si přečtěte zde.

GettyImages-1179506300-min.jpg

NetZeroCities pomáhá evropským městům v dosažení klimatické neutrality

Není žádným tajemstvím, že globální klimatická krize dosáhla nouzové úrovně. V souladu s Pařížskou dohodou se Evropa zavázala snížit emise CO2 o 55 % do roku 2030 a dosáhnout úplné klimatické neutrality do roku 2050. Nový projekt NetZeroCities, který byl spuštěn v říjnu 2021, je čtyřletým plánem, který podpoří evropská města při dosahování jejich cílů.

NetZeroCities spojuje 33 partnerů z 13 evropských zemí. Tito partneři budou společně pomáhat městům překonávat strukturální, institucionální a kulturní bariéry na jejich cestě ke klimatické neutralitě. Pokud se chcete dozvědět více o nástrojích, které to umožní, čtěte dál zde.

GettyImages-1257887161-min.jpg

10 největších stavebních společností v Evropě

Magazín Construction Europe zveřejnil seznam největších stavebních společností v Evropě. Na základě tržeb od roku 2020 seznam poskytuje zajímavý pohled na dopad pandemie COVID-19. Seznam také odhaluje, že prvních 100 společností v odvětví stavebnictví generovalo v roce 2020 celkové příjmy 438,5 miliardy EUR, což je pokles pouze o 6,6 %. Vzhledem k extrémně obtížným okolnostem v roce Corony je to docela působivý výsledek. Objevte úplný seznam 10 největších společností zde.

GettyImages-1276630088-min.jpg