NAŠE HODNOTY – JAK PRACUJEME?

Na základě našich základních hodnot si vytváříme pevné a trvalé vztahy s kolegy, našimi zákazníky i obchodními partnery.

Upřímnost

Vždy říkáme pravdu, jsme otevření a upřímní. Poctivě přiznáme vlastní chybu nebo sdělíme špatnou zprávu. Zároveň ale podnikáme preventivní a nápravná opatření.

Vysoký výkon

Na všech úrovních i pracovních pozicích pracujeme vždy na plný výkon – ve vývoji, výrobě, v dodávkách, obchodním kontaktu i servisu po instalaci našich produktů v domácnostech. Pokud máme na výběr, vždy se rozhodujeme v tomto pořadí: lidé (zdraví a bezpečnost), planeta (životní prostředí a ekologická stopa), kvalita, zisk.

Podnikatelský duch

Usilujeme o zlepšování. Přemýšlíme jako majitel společnosti. Respektujeme druhé a oceňujeme je za jejich rozhodnutí a převzetí zodpovědnosti.